BALIKESİR BURHANİYE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TYP'DE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TYP Katılım Şartları.l

(Değişik: 04/12/2015 tarihli ve 42619 sayılı Genel Müdür Onay) TYP'ye katılım şartlarına ilişkin hususlar Yönetmeliğin 67 nci maddesinde sayılmıştır. Bu hususlara ilişkin açıklamalar aşağı da yer almaktadır.

a)        Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, çalışıyor kaydının olmamasını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar il e aynı Kanundaki Ek-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışa nların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP'ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP'ye katılamazlar.

b)        18 yaşını tamamlamış olmak; TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

c)         (Değişik: 12/02/2016 tarihli ve 5656 sayılı Genel Müdür Onay) Emekli ve malul aylığı almamak; TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP'ye katıla bilir.

d)        Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP'den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP'ye katılamaz.

e)        Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

Katılımcı Sayısı ve Seçimi: 2

f)          Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekâr ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını 3.030 TL'yi aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

MEB Güvenlik TYP' dikkat edilecek Hususlar:3

1- Güvenlik TYP'ler de katılımcı olunabilmesi için eğitim?öğretim yılının sonuna kadar geçerli kimlik kartına sahip olma kuralı uygulanacaktır. Katılımcı olarak belirlenecek kişilerin kimlik kartlarının en az 19 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmasına dikkat edilecektir. Daha önce geçerlilik tarihi sona eren katılımcılar TYP'ye başlatılmayacaktır.

TYP Genelgesi Madde-8 Katılım Şartları, I.fıkra

2  TYP Genelgesi Madde-9 Katılımcı Sayısı ve Seçimi, 2. fıkra, 5. bent

3  Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü ve

MEB'in 24.06.2019 tarih ve 12017312 sayılı Genelgesi (2019/9) (Eğitim öğretim yılının son günü 19 Haziran 2020 olarak belirtilmiştir.)

2-       Özel güvenlik görevlisi olarak görevlendirilecek ve mevcut durumda görevlendirilenlerin rnutlak suretle özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarının olması gerektiğinin ve kimlik kartı olmaya nların özel güvenlik görevlisi olarak görevlendirilmelerinin mümkün olmadığının bilinmesi,

3-       Göreve başlayan özel güvenlik görevlilerinin on beş gün içinde Valiliğe bildirilmesi gerekmektedir.

4-       İş ve işlemlerin 5188 sayılı Özel güvenlik hizmetlerine dair kanununa uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Hane Halkı Gelirinin Tespitin de dikkat edilecek Hususlar:

12.09.2019 tarihinde TYP Genelgesinde yapılan değişiklik ile katılımcı olarak belirlenecek kişilerin hanelerine çalışma sonucu elde edilen gelirin net asgari ücretin 1,5 katını (2019 için 3030 TL) aşm aması yönünde değişiklik yapılmıştır.

Bu şartın kontrolünde asli yükümlülük TYP düzenlenen kurum ve kuruluşlara (İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine) aittir[1]. Bu sebepten durumun tespiti için yapmanız gereken iş ve işlemler aşağıda sıralanmıştır.

1.       Öncelikle Yükleniciler katılımcı ile aynı adreste ikamet edenlerin listesini gösterir resmi evrakı katılımcıdan talep etmelidir. Bu belge nüfus ve vatandaşlık işlerinden temin edilebilir.

2.       Ardından aynı hanede yaşayan bu kişilerin e-Devlet üzerinden de temin edebilecekleri "Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti" belgeleri kontrol edilmelidir.

3.       Bu belgede ikamet edilen hanede sigortalılığı bulunan kişiler olması halinde ilgili kişilerin TYP başvuru tarihi itibarıyla düzenlenmiş en son maaş bordrosu talep edilmelidir.

4.       Son olarak maaş bordrosunda ele geçen net tutar toplamının, Genelgede yer alan kısıtla (2019 için net hane gelirinin 3030 TL) karşılaştırılması gerekmektedir. Esnaf ve diğer zorunlu 4b'Ii sigortalılar için ise ilave kanıtlayıcı belge talep edilmelidir.

Gelire dair kontrol SGK'dan yaptırılacak olup, burada ücret ve maaşa bağlı kazançlar dikkate alınacaktır.

Dikkate alınmayacak gelirler ise tarla sahipliği, tarla kira geliri, arsa - konut sahipliği, kira, nakit, faiz gibi servet unsurları ile yaşlılık ayılığı - malullük aylığı, iş göremezlik geliri, işsizlik ödeneği, sosyal yardım gibi çalışma neticesinde olmayan gelirlerdir.

Vergi ve sosyal güvenlik primleri gibi tüm sigortalılardan kesilen yasal kesintiler haricinde diğer kesintiler (kişilerin icra, yardımlaşma sandığı üyeliği, nafaka vb. zorunlu kesintileri) hesaplama dışında bırakılmamalıdır.

BALIKESİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

 


[1] TYP Genelgesi Madde-IO Yüklenicinin Sorumluluğu, 15. Fıkra.

 TYP KAPSAMINDA ÇALIŞACAK TEMİZLİK VE GÜVENLİK PERSONELLERİNDEN İSTENECEK BELGELER

 

 

l - Kimlik Fotokopisi 2- İkametgah Belgesi

3-       Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

4-       Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde Kayıtlı olan Hane Bireylerine ait Sosyal Güvenlik Kaydı (SGK'dan Alınacak)

5-       Hanede İşçi Olarak Çalışan Varsa Ücret Bordrosu

6-       Hanede Esnaf Olan varsa Vergi Dairesinden Gelir Beyannamesi Alınacak

7-       Güvenlik Personeli Olarak Çalışacaklar İçin 19/06/2020 Tarihine Kadar Geçerli Güvenlik

Kartı

8-       Adli Sicil Kaydı

9-       2 Adet Fotoğraf

10-   Mavi Dosya

KOCACAMİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. BURHANIYE HÜKÜMET KONAĞI BLOK NO 72 BURHANİYE / BALIKESİR - (0266) 4221062

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.