BALIKESİR BURHANİYE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE DUYURUSU

            BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI

                                    BURHANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

A-    KURUMA ve İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

2016/01

1-

Kurum Adı

Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

A)

Adresi

Hürriyet Cad. Hükümet Konağı  kat 1 10700 Burhaniye / Balıkesir

B)

Telefon ve Faks Numaraları

Tel: 266 412 10 62  Faks : 266 412 81 82

C)

Elektronik Posta Adresi

Burhaniye10@meb.gov.tr

2-

İhale Konusu

Banka Promosyon İhalesi

3-

İhale Usulü

Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-

Kurumda Çalışan Personel Sayısı

814 Kadrolu , 23 Geçici Görevli (ücretli) öğretmen

5-

Kurum Personelin Aylık Nakit Akışı

(Nisan 2016)

(yolluk, sınav ücreti vs. diğer ödemeler hariç)

Maaş (TL)

Ek Ders Ücreti (TL)

TOPLAM

 

2.316.478,61 TL

 

706.809,68 TL

 

3.023.288,29 TL

6-

Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

Hükümet Konağı Toplantı Salonu

7-

Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

26/04/2016       Saat:  10:00

 

Banka Promosyonu İhale Komisyonunun 14/04/2016 Perşembe günü, saat 14:30 da yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesinin yapılamasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu İhale İlanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, İlgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine, karar vermiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler http://burhaniye.meb.gov.tr adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler, en geç 26/04/2016 Salı günü, saat 10.00’a kadar Hükümet Konağı Toplantı  Salonunda hazır bulunacak olan İhale Komisyonuna, ilgili banka yetkilileri tarafından teslim edilen zarflar, komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren en az iki adet banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU                                            

 

        Başkan                                    Üye                                                   Üye

İbrahim CEYLAN                 Mehmet ASLAN                               Mehmet ÇELİK

  İlçe Milli Eğitim            Celal Toraman Anadolu                   Bahçelievler İlk/Orta Okulu

    Şube Müdürü                       Lisesi Müdürü                                       Müdürü

 

 

 

                               Üye                                                 Üye

                        Harun GÜNDÜZ                              Özgür ARAS

            İlçe Milli Eğitim Muhasebe Şefi        Eğitim İş Burhaniye Temsilcisi

 

Ek:

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi (4 Sayfa)

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

 

B-    KURUMA ve İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Banka Promosyonu İhale Numarası

2016/01

1-

Kurum Adı

Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

A)

Adresi

Hürriyet Cad. Hükümet Konağı Kat 1 10700 Burhaniye / Balıkesir

B)

Telefon ve Faks Numaraları

Tel: 266 412 10 62  Faks : 266 412 81 82

C)

Elektronik Posta Adresi

Burhaniye10@meb.gov.tr

2-

İhale Konusu

Banka Promosyon İhalesi

3-

İhale Usulü

Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-

Kurumda Çalışan Personel Sayısı

814 Kadrolu , 23 Geçici Görevli (ücretli) öğretmen

5-

Kurum Personelin Aylık Nakit Akışı

(Nisan 2016)

(yolluk, sınav ücreti vs. diğer ödemeler hariç)

Maaş (TL)

Ek Ders Ücreti (TL)

TOPLAM

 

2.316.478,61 TL

 

706.809,68 TL

 

3.023.288,29 TL

6-

Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

Hükümet Konağı Toplantı Salonu

7-

Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

26/04/2016       Saat:  10:00

 

C-    TANIMLAR

1-      Kurum                 : Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü

2-      Birim                    : Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Protokol kapsamındaki tüm okul ve kurumları,

3-      Personel               : Protokol Kapsamındaki Birimlerde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli tüm çalışanları,

4-      Komisyon            : Personel Maaş ve ödemelerinin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili olarak protokol yapılacak bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Kaymakamlık Onayı ile oluşturulan komisyonu.

5-      Banka                  : İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan bankayı,

6-      İstekli                   : İhaleye teklif veren her bir bankayı,

7-      Promosyon          : Maaş ile diğer ödemelerin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması karşılığında Banka tarafından ilgili personelin hesabına doğrudan aktarılmak suretiyle ödenmesi gereken nakit parayı,

8-      Protokol               : Kurum ile banka arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder.

 

D-    PROMOSYONLARIN TEKLİF VE ÖDEME ŞEKLİ

 

1-      Bankalar tekliflerini personel sayısını dikkate alarak toplam tutar (TL) olarak sunacaklardır.

2-      Anlaşmanın süresi 01.06.2016 tarihinden itibaren 31.05.2019 tarihine kadar 3 yıldır.(36 ay) Promosyon miktarı Sözleşmeden sonra İlk ödenecek maaşla birlikte tek seferde personel hesaplarına ödenecektir.

3-      Toplam Promosyon tutarı belirlenirken, promosyon ödenecek  personel sayısı 814 olarak dikkate alınacaktır.

4-      Anlaşma yapılan banka; anlaşma yapıldıktan sonra, kuruma naklen, açıktan ve ilk defa atama yoluyla göreve başlayanlar ile aylıksız izinden dönen personel olması halinde, bankaya kurumca isimleri bildirilen personele, ödenecek ilk maaşla birlikte promosyonları da banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek bu oranda sisteme dahil olunan ayda hesabına 1 (Bir ) defada peşin olarak yatırılacaktır. Sözleşme yapıldıktan sonra sistemden tayin ve sair sebeplerle ayrılan personelden almış oldukları promosyonlar, geri alınmayacaktır.

 

 

E-    TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

 

1-      Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon İhalesi, herhangi bir ihale kanununa tabi olmadan aşağıda belirtildiği şekilde yapılacak olup, tekliflerin değerlendirilmesinde peşin promosyon tutarı esas alınacaktır.

2-      İhalenin yapılacağı tarih ve saate kadar, içerisinde Yetki Formu ile Teklif Mektubunun bulunduğu teklif zarfları, toplantı yerinde bulunan komisyona teslim edilecektir.

3-      Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde de, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacak, belgeleri eksik olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

4-      İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından banka yetkililerin huzurunda açıldıktan sonra en düşük teklifi veren banka ihale dışı kalacaktır. İhaleye katılan diğer bankalar ile aynı anda açık artırma usulü ile diğer yazılı turlara geçilecektir. Açık artırma turlarında, ihaleye iştirak eden banka yetkilileri kapalı zarf içinde tekliflerini en yüksek teklif üzerinden yineleyeceklerdir. Her tur bitiminde en az teklifte bulunan istekli banka ihale dışı bırakılacaktır. Teklif turları sonunda son 2 (iki) istekli banka kalınca, komisyon verilen fiyat teklifleri üzerinden görüşme yapıp, bu istekli bankalardan ihaleye esas tekliflerini yazılı olarak almak suretiyle açık arttırmaya devam edilecektir. Açık arttırma bankalardan birinin çekilmesine kadar devam edecektir.

5-      Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.

6-      En çok teklifi veren banka komisyon tarafından iş bu şartnamede yazılı diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilir ve ihaleyi kazanan banka açıklanır.

7-      İhale sonucunda ihale komisyonu tarafından açıklanan nihai karar idarenin onayına sunulacaktır.

8-      İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

 

F-     HAKEDİŞLERİN ÖDEME ŞEKLİ

 

1-      Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce; personelin maaş ödemeleri her aybaşından iki (2) iş günü önce bankada bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece 00.01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

2-      Ücret ve diğer ödemeler ise, en geç banka listesinin/EFT’in yapıldığı günü izleyen gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ayrıca Malmüdürlüğünce ödemesi yapılan ve Say2000i sisteminden kaynaklanan (Maaş katsayılarının geç açıklanması veya maaş sisteminde oluşan arızalar vb.) istisnai durumlarda maaşların havuz hesaplarına 2 iş günü öncesi aktarılmaması  durumunda personelin mağdur olmaması için aynı gün personel hesaplarına aktarılacaktır.

 

G-   GENEL ŞARTLAR

 

1-      Anlaşma yapılan banka; Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullarda görevli personele ATM’lerini herhangi bir masraf komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

2-      Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda, her çeşit banknottan para bulundurmakla yükümlüdür.

3-      Anlaşma yapılan banka; ATM cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak zorundadır.

4-      Anlaşma yapılan bankanın şubesinin bulunmadığı Türkiye genelindeki il ve ilçelerdeki ortak ATM’lerden yapılan işlemlerden herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

5-      Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ATM kartı, ek kart, kredi kartları ve kredi kartı ek kartları verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından ya da kullanılmamasından dolayı yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir.

6-      Anlaşma yapılan banka; personelin sayısını da dikkate alarak Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirtilen yerlere yeterli sayıda ATM cihazı kurmak   zorundadır. Kurulacak ATM cihazı için kurumdan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. ATM’nin kurulacağı yere ait her türlü gider (kira, elektrik vb. giderler) bankaya aittir.

7-      Anlaşma yapılan banka; Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sözleşmeye dahil birimlerdeki personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Her personel adına vadesiz maaş hesabı açma işlemi personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından yapılacaktır. Banka, ancak personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir.

8-      Anlaşma yapılan banka personelin bireysel kredi taleplerini en uygun koşullarda karşılayacaktır. Maaşının iki katına kadar kefil istemeyecektir.

9-      Anlaşma yapılan banka, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okul ve kurum müdürlükleri tarafından okul veya kurum adına açılan kurumsal hesaplardan da üyelik ücreti, işlem masrafı, hesap işletim ücreti, havale, eft ücreti gibi adlar altında herhangi bir ücret ve masraf talep etmeyecek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından veya ilgili okul ve kurum müdürlükleri tarafından talep edilmesi halinde, yetkili kılınan personele kurumsal hesaplardan işlem yapabilmesi için internet şifresi verilecektir.

10-  Banka, kurum personelinin hesabının bulunduğu şubenin dışındaki herhangi bir şubesinden parasını çekebilecek, üçüncü kişilere havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirebilecek olup bu işlemler için herhangi bir miktar sınırlaması olmayacak ve bu işlemler için herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 

11-  Banka, maaşın miktarına bakmaksızın ATM’den günlük nakit çekme miktarını 2.500,00 Türk Lirasının altına düşürmeyecektir. Ancak şubelerden yapılacak para çekme işlemlerinde herhangi bir miktar kısıtlaması yapmayacaktır.

12-  Banka, kurum personelinin talebi olmadan nakit avans kredisi açmayacaktır. Personelin talebi doğrultusunda nakit avans kredisi açılması halinde ise uygulanacak faizler aylık olarak tahakkuk ettirilecektir. Personelin yazılı talebi olmadan maaş hesabı, banka tarafından değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutulmayacaktır. (örnek: her türlü sigortalama, yatırım hesabı, fon hesabı vb.) Personelin yazılı talebi üzerine kredili mevduat hesabı açılması durumunda faiz oranı kredi kartı faiz oranından fazla olmayacaktır.

13-  Banka, her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme uygun yazılımları ücretsiz olarak kuruma verecektir.

14-  Banka, kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve banka dekontlarını, herhangi bir ücret talep etmeden, kuruma basılı bir şekilde gönderecektir.

15-  Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi ve tatil kredisi gibi kredilerde, kurum personeline, günün kredi faiz oranlarının en az %0,05 oranında indirim yapılacaktır.

16-  Personel ve nakit akışındaki düşüşlerden kurum herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz.

17-  Banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem bu şartname hükümleri uyarınca hem de TCK ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre başka bir amaçla kullanmayacak, bu bilgileri gizli tutacaktır.

 

H-    CEZAİ HÜKÜMLER

 

1-      Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokolü (sözleşme) imzalamadığı taktirde  açık artırma sonucunda verdiği teklifin % 30 (yüzde otuz) u kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu durumda son tura kalan diğer banka sözleşmeye davet edilir.

2-      Sözleşme yapılan banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

3-      Sözleşme yapılan banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1.defa yazılı olarak uyarılır. 2.defa tekrarında sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

4-      Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

5-      Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda banka kurumdan herhangi bir hak talep edemez.

6-      İhtilaf halinde Burhaniye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İ-       DİĞER HÜKÜMLER

 

1-      Banka, sözleşme ve eklerinden doğan damga vergisi ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup, sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne personel eliyle, imza mukabilinde ibraz etmek zorundadır.

2-      Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Böyle durumda istekli bankalarca herhangi bir hak ileri sürülemez ve kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.

3-      Teklif sunan bankalar şartnamede belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar. İhale üzerinde kalan banka ile imzalanacak olan sözleşmede bu şartnamede belirtilen hususlar dışında kurum personelinin aleyhinde ilave şart/şartlar ileri süremezler. 

 

İş bu ihale şartnamesi 8 (sekiz)  Anabaşlık 55 (Ellibeş) maddeden ibarettir.

 

  

 

    Başkan                                        Üye                                                   Üye

İbrahim CEYLAN                 Mehmet ASLAN                               Mehmet ÇELİK

  İlçe Milli Eğitim            Celal Toraman Anadolu                   Bahçelievler İlk/Orta Okulu 

    Şube Müdürü                       Lisesi Müdürü                                       Müdürü

 

 

 

                               Üye                                                 Üye

                        Harun GÜNDÜZ                              Özgür ARAS

            İlçe Milli Eğitim Muhasebe Şefi        Eğitim İş Burhaniye Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURHANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU

 

 

 

                                                                                                                                 …./…../2016

Banka Promosyonu İhale Numarası

2016–1

BANKANIN

Adı

 

Yurtiçi Şube Sayısı

 

İlçe Merkezinde ATM Sayısı

 

Adresi

 

Telefon ve Faks Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

 

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

 

İhale Konusu

BURHANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Banka Promosyon İhalesi

İhale Usulü

4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

814 Kadrolu , 23 Geçici Görevli (ücretli) öğretmen

Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

26/04/2016       Saat:  10:00

 

BURHANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

1-……………………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Müdürlüğümüz Banka Promosyon ihalesine başvurmaktayız.

 

2-Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

 

Sıra

Adı ve Soyadı

Bankadaki Görevi

İmzası

1.yetkili

 

 

 

2.yetkili

 

 

 

3.yetkili

 

 

 

 

Adı SOYADI

 

 

………….Bankası Yetkilisi

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU

 

……..…………………..BANKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                                                                                                                 …./…../2016

Banka Promosyonu İhale Numarası

2016–1

BANKANIN

Adı

 

Yurtiçi Şube Sayısı

 

İlçe Merkezinde ATM Sayısı

 

Adresi

 

Telefon ve Faks Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

 

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

 

İhale Konusu

BURHANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Banka Promosyon İhalesi

İhale Usulü

4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

814 Kadrolu , 23 Geçici Görevli (ücretli) öğretmen

Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

26/04/2016       Saat:  10:00

 

BURHANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

26/04/2016 salı günü, saat 10.00 da ihalesi yapılacak olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıda fiyatı içeren sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

 

Banka Promosyonu olarak  Kişi Başı Bir defada Peşin ( 3 ) yıllık ödeme için …………….……… TL (rakam) ……………………….. TL (yazı) ve promosyon anlaşmasından sonra, kuruma yeni atanan ve nakil gelen personel olması halinde, bankaya, kurumca isimleri bildirilen personele,  ödenecek ilk maaşla birlikte promosyon tutarını da  geriye kalan süre hesap edilerek hesabına 1 (Bir ) defada peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

Adı SOYADI

………….Bankası Yetkilisi

                  İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lütfen! Şartnamede, bankanızca yerine getirilmesi mümkün olmayan şartlar var ise belirtiniz.)

 

Banka Promosyon Duyurusu Metni kaydetmek için linke tıklayınız:

 /meb_iys_dosyalar/2016_04/18013246_halelaniveekler.doc

Mahalle KOCACAMİ Cadde/Sokak MİTHATPAŞA Dış Kapı No5 BURHANİYE/BALIKESİR - (0266) 4221062

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.